"odwilż"

określenie bardziej liberalnej polityki komunist. władz ZSRR zapoczątkowanej po śmierci J. Stalina (1953). Nazwa pochodzi od tytułu powieści Ilji Erenburga Odwilż.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama