Organizacja Państw Amerykańskich

zał. 30 IV 1948 w Bogocie. Tworzą ją państwa zach. półkuli. Główne jej zadania to: umacnianie pokoju i pokojowe rozwiązywanie konfliktów oraz wsparcie ekonomicznego i kulturalnego rozwoju tej części świata. Obecnie należy do niej 35 państw z siedzibą w Waszyngtonie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama