Reklama

Pius XII, Eugenio Pacelli

(1876-1958)

papież w latach 1939-58. Próbował zapobiec wybuchowi II wojny świat. drogą dyplomatyczną. Przyczynił się do powstania encykliki Piusa XI Mit brennender Sorge (1937), wyrażającej niepokój wobec rozwoju sytuacji w Niemczech hitlerowskich. Wobec negatywnych konsekwencji tej encykliki dla katolików niem., potem nie zdobył się na stanowcze potępienie faszyzmu. W 1942 za główne zagrożenie dla świata uznał komunizm.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama