"rewolucja goździków"

wojsk. zamach stanu w Portugalii przeprowadzony 25 IV 1974 w celu obalenia systemu autorytarnej dyktatury następcy A. Salazara, M. Caetano. Wydarzenia te zapoczątkowały proces demokratyzacji systemu polit. w tym kraju.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama