Reklama

rewolucja młodoturecka

(1908)

właśc. przewrót wojsk. zorganizowany przez wojskowych 3 VII 1908 w przekonaniu, że przed interwencją mocarstw i rozbiorem może uratować zacofany i przeżarty korupcją kraj jedynie jego modernizacja; 24 VII sułtan Abdulhamid II został zmuszony do przywrócenia liberalnej konstytucji z 1876; potem stopniowo pozbawiano go realnej władzy; planowano wprowadzenie równości wobec prawa niezależnie od religii. W IV 1909 zdetronizowano Abdulhamida II; władzę przejął Komitet "Jedność i Postęp". Młodoturkom brakowało jednak dalszego programu reform. Islam jako spoiwo imperium próbowali zastąpić nacjonalizmem tur., co spowodowało bunty w nietureckich częściach państwa; w 1913 zaczęła się dyktatura młodotureckiego triumwiratu (Enwer Pasza, Tallat Pasza, Dżemal Pasza).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama