"Samoobrona"

rolniczy związek zawodowy zał. w 1991 przez zadłużonych rolników z A. Lepperem na czele. Zasłynął z radykalnych akcji protestacyjnych głównie w formie blokady dróg. Przekształcony w partię polit. poniósł klęskę w wyborach parlamentarnych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama