"Samorządna Rzeczpospolita"

program działań NSZZ "Solidarność" przyjęty podczas zjazdu związku w IX 1981, postulujący rozwiązanie problemów spornych drogą dialogu, demokratyzację życia publicznego, likwidację nomenklatury w PRL itd.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama