sfinks

w sztuce staroż. Egiptu postać lwa z głową ludzką (lub barana czy jastrzębia). Nieraz umieszczane w rzędach po obu stronach alei prowadzącej do świątyń (aleja sfinksów). Najsłynniejszy Wielki Sfinks w Gizie, wyobrażał władzę faraona.

Reklama

Podobne hasła:

  • sfinks, „nauczyciel historii”...
  • SFINKS, miesięcznik literacko-artyst.(...)
  • SFINKS, (mit.)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama