"Solidarność Pracy"

socjaldemokr. organizacja zał. w 1991 m.in. przez grupę parlamentarzystów, którzy opuścili OKP, przekształcona w 1992 w Unię Pracy.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama