"Strzelec"

powszechnie używana nazwa legalnych organizacji paramilitarnych założonych we Lwowie w 1910 z inicjatywy J. Piłsudskiego jako Związek Strzelecki, a w Krakowie jako "Towarzystwo Strzelec". Celem ich było szkolenie wojsk. kadr przyszłego wojska pol. Do wiosny 1914 wyszkolono 6500 strzelców. W VIII 1914 połączone oddziały strzeleckie pod dow. J. Piłsudskiego wkroczyły do Królestwa daremnie próbując wywołać powstanie antyros. Wycofały się więc do Galicji; członkowie ich tworzyli potem kadrę Legionów Polskich.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama