"Trybuna Ludów"

("La Tribune des Peuples")

dziennik polit. wyd. III-XI 1849 (z przerwą 14 VI-31 VIII) w jęz. franc.; założycielem, red. i gł. publicystą był A. Mickiewicz; pismo propagowało ideę solidarności międzynar. sił rewolucji w walce o wyzwolenie nar. i społ.; przestało wychodzić w wyniku interwencji ambasady ros.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama