"Trybuna Ludu"

oficjalny organ prasowy KC PZPR wydawany od 1948 do 1990. Zarówno publikowane tam artykuły informacyjne, jak i publicystyka polit., gosp. czy kulturalna nosiły charakter urzędowej interpretacji i wykładni polit. partii komunist. i PRL.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama