"trzeci koszyk"

część zobowiązań przyjętych w Akcie Końcowym KBWE w 1975 w Helsinkach, które zapowiadały rozszerzenie współpracy międzynar., kontaktów międzyludzkich oraz postulowały swobodę podróżowania i wymiany informacji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama