"Tygodnik Powszechny"

pismo wydawane od 1945 (z przerwą w latach 1953-56) przez krakowską Kurię Biskupią, a od 1953-56 przez Instytut Wydawniczy "Znak", w którego redakcji skupiła się grupa zajmujących otwarte stanowisko intelektualistów katol. W okresie PRL odegrało wielką rolę w tworzeniu opinii publicznej środowisk niezależnych od władzy i opozycyjnych. W III RP pismo przeżywa poważny kryzys.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama