"Wolna Europa"

nazwa amer. rozgłośni radiowej nadającej od 1952 z Monachium audycje w językach krajów bloku komunist. zapewniająca informację poza cenzurą dla społeczeństw tych państw. Przez wiele lat audycje WE były w krajach "obozu socjalistycznego" systematycznie zagłuszane. W latach 90. WE została przeniesiona do Pragi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama