"Wspólnota Polska"

stowarzyszenie założone w 1990 w celu pomocy Polakom w krajach byłego ZSRR oraz podtrzymywania więzi rodaków zamieszkałych poza ojczyzną z Polską.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama