"Znak"

koło posłów katol. w sejmie PRL powstałe w I 1957, po październiku 1956, kiedy po raz pierwszy PZPR zgodziła się na dopuszczenie zdeklarowanych katolików do sejmu PRL. Składało się z intelektualistów skupionych wokół pism "Tygodnik Powszechny" "Znak" i "Więź". Czołowe postacie: J. Zawieyski, S. Stomma, S. Kisielewski. Cechowała je krytyczna postawa wobec polityki władz, w 1976 stopniowo utraciło poparcie swych macierzystych środowisk, ale w dalszym ciągu używało nazwy "Znak". W 1981 przestało istnieć.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama