adres bazowy

(base address)

1. adres, który wraz z adresem wzglednym sluzy do obliczenia adresu bezwzglednego. A.b. jest przechowywany w rejestrze bazowym procesora i automatycznie sumowany z adresem wzglednym; 2. kazdy adres uzywany jako podstawa do obliczania odleglosci, czyli adresów wzglednych; np. adres poczatku tablicy jest a.b. do obliczania adresów jej elementów. Zob. tez segmentacja.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama