"CZERWONY SZTANDAR"

pieśń rewolucyjna pol. ruchu robotniczego, do której tekst napisał 1881 B. Czerwieński (Krew naszą długo leją katy...); melodia z pieśni Le drapeau rouge franc. komunardów.

Reklama

Powiązane hasła:

, POLSKA. PRASA, SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY, MARCHLEWSKI, WARSZAWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama