"MAYFLOWER"

3-masztowy żaglowiec handlowy, który 1620 przewiózł do Ameryki Płn. 102 prześladowanych w Anglii pielgrzymów; założyli kolonię Plymouth (Nowa Anglia), dając w ten sposób początek ang. osadnictwu; potomkowie pierwszych osadników uchodzą za arystokrację USA; 1957 w Anglii zbudowano kopię "M.", która pod dowództwem A. Villiersa przepłynęła Atlantyk.

Reklama

Powiązane hasła:

CARVER John, MASSACHUSETS, PIELGRZYMI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama