Reklama

ROYAL SOCIETY

The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, Towarzystwo Królewskie

pierwsze ang. towarzystwo naukowe (zał. 1660) zrzeszające czołowych przedstawicieli nauk matematycznych i przyrodniczych; pełni rolę bryt. akademii nauk; od 1665 wydaje "Philosophical Transactions", od 1832 - przegląd sprawozdawczy "Proceedings of the Royal Society".

Reklama

Powiązane hasła:

MAXWELL, WRIGHT, STONEY, SYLVESTER, TIMOSZENKO, LONDYN, GILBERT, GLISSON, BRAGG William Lawrence, DEWAR James

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama