Reklama

URZĄD STANU CYWILNEGO

organ administracji państwowej, rejestrujący fakty dotyczące stanu cywilnego obywateli, odnotowujący w aktach urodzenia, śluby, zgony i rozwody; sieć urzędów dostosowana jest do struktury adm. państwa; od czasu wejścia w życie konkordatu z Watykanem określone czynności USC mogą wypełniać parafie rzymskokat.; historycznie rejestracja stanu cywilnego jest instytucją pochodzenia kośc., której stopniowa sekularyzacja datuje się od Rewolucji Francuskiej.

Reklama

Podobne hasła:

  • akt urodzenia, dokument wystawiony przez...
  • FBI, Federal Bureau of Investigation,...
  • DZIECKO, człowiek w pierwszym...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama