Reklama

AMISZOWIE

amerykański odłam anabaptystów osiadły ok. 1720 na Środk. Zachodzie (stany Indiana, Ohio, wsch. Pensylwania); żyją w izolacji od współczesności; zachowali religię i kulturę swych przodków - anabaptystów niem., szwajc. i alzackich; nazwa od imienia zał. Jacoba Ammana; purytańska moralność, pacyfistyczne poglądy, samowystarczalność również w dziedzinie świadczeń socjalnych (za co są zwolnieni od podatków).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama