Reklama

SPIRYTUAŁOWIE

radykalny nurt w łonie franciszkanów występujący w 2. poł. XIII i w XIV w. we Włoszech i Prowansji, protest przeciwko odejściu od zasad ubóstwa; 1283 s. osiągnęli przewagę w zakonie, dzięki pozyskaniu papieża Celestyna V i uzyskali stanowisko generała zgromadzenia (Rajmund Godefroid); represjonowani za pontyfikatu Bonifacego VIII i Jana XXII, prześladowani przez inkwizycję, rozproszeni.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama