Reklama

"VERBUM"

kwartalnik katolicki, poświęcony kulturze współcz., wydawany 1934-39 w Warszawie, początkowo pod red. K. Górskiego, potem W. Korniłowicza; wśród współpracowników: Z. Landy, R. Blüth, W. Bąk, J. Liebert, M. Morstin-Górska, J.M. Bocheński.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama