Alain Robbe - Grillet

Urodzony w 1922 roku, z wykształcenia inżynier agronom, specjalista od rolnictwa krajów kolonialnych.

Pierwsze  powieści:  Gumy  (Les  Gommes, 1953)  oraz  zaprezentowany  dwa  lata  później  Podglądacz (Le Voyeur) przynoszą mu uznanie środowiska literackiego. Uznawany za jednego z najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli nowej powieści jest także jej znanym teoretykiem, dzięki zbiorowi artykułów O nową powieść (Pour un nouveau   roman,  1963).  Za  jego  najbardziej  znany utwór uważa się krótką powieść zatytułowaną Żaluzja (La Jalousie,  1957).  

Reklama

Późniejsze  W  labiryncie  (Dans  le  labyrinthe, 1959) i Dom schadzek (La maison de rendez-vous, 1965)  kontynuują  programową  poetykę  narracji  protokolarnej. Ale wydana w 1981 roku powieść pod enigmatycznym  tytułem  Dżin.  Czerwona  wyrwa  w  bruku  ulicznym (Djinn. Un trou rouge entre les pavés disjoints) oraz pierwszy z serii tekstów otwarcie autobiograficznych Powracające lustro (Le Miroir qui revient, 1985) zmierzają wyraźnie  w  stronę  subiektywizmu  i  psychologii  głębi.  Blisko związany ze sztuką filmową Robbe-Grillet jest reżyserem kilku  filmów  oraz   autorem  szeregu  scenariuszy,  między innymi do słynnego filmu Alaina Renais Zeszłego roku w Marienbadzie (L’année dernière a` Marienbad, 1961).

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama