Baczyński Krzysztof Kamil

Pseudonim Jan Bugaj, żuł w latach 1921-44.

Najwybitniejszy poeta pokolenia  wojennego,  związany  ze środowiskami  socjalistycznymi  wydającymi  konspiracyjne pisma "Droga" i "Płomienie"; poległ na początku powstania warszawskiego jako żołnierz oraz batalionu AK "Zośka";  zachowana  twórczość  zawiera  ok. 500  utworów  poetyckich, 20 opowiadań i dramat wierszowany; zbiory konspiracyjne: Wiersze wybrane, Arkusz poetycki; pośmiertnie: Śpiew z pożogi, Utwory zebrane.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama