Borowski Tadeusz

Żył w latach 1922-51. Maturę zdobył na tajnych kompletach w Warszawie w czasie okupacji, później był studentem polonistyki na konspiracyjnym UW.

W r. 1943 został aresztowany i wywieziony do Auschwitz, potem do obozu Natzweiler-Dautmergen, w końcu - do Dachau- Allach.  Po  wyzwoleniu przebywał  w  obozie  dla dipisów  koło  Monachium,  prowadząc  działalność wśród Polaków w Niemczech i na Zachodzie. W r. 1946 powrócił do kraju, został publicysta "Rzeczypospolitej" i "Nowej Kultury". Zmarł śmiercią samobójczą w Warszawie.

Autor szeregu  wierszy  oraz  utworów  prozą (Pożegnanie z Marią, Kamienny świat) obnażających z okrutną przenikliwością mechanizmy deprawacji moralnej człowieka w warunkach obozu koncentracyjnego; opowiadanie Krajobraz po bitwie stało się podstawą scenariusza filmu A. Wajdy, który wywołał  gorące  spory  o  sposób  współczesnego widzenia martyrologii narodowej.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama