Claude Simon

Urodził się w 1913 roku, zmarł w 2005. Był absolwentem studiów malarskich, które pozostawią widoczny ślad w jego pisarstwie.

Uczestnik wojny domowej w Hiszpanii i kampanii w 1940 roku, podczas której zostaje wzięty do niewoli   wraz   ze   swym   szwadronem (z obozu ucieka po kilku miesiącach). W 1945 roku debiutuje powieścią Oszust (Le tricheur), w końcu lat pięćdziesiątych zbliża się do nowej powieści. Zakwestionowanie  tradycyjnych  wyznaczników  powieści uwidacznia się w skomplikowanej strukturze  jego  następnych  powieści,  bardziej  docenionych przez  grono  krytyków  niż  szerokie  kręgi czytelników,  dla  których  przyznanie  mu  literackiej Nagrody Nobla w 1985 roku było sporym zaskoczeniem. W dorobku  pisarza  znajdują  się  m.in.  takie  powieści, jak: Droga przez Flandrię (La route des Flandres, 1960), Historia (Histoire, 1967) czy Bitwa pod Farsalą (La bataille de Pharsale, 1968). W latach osiemdziesiątych ukazują się uznawane za  arcydzieła  teksty:  Georgiki  (Les  Géorgiques, 1981),  potem  Warkocz  Bereniki  (La  chevelure de  Bérénica,  1981) i Akacja (L’accacia,  1987) poświęcona jego przedwcześnie zmarłej matce.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama