Digenis Akritas

Jest to grecki poemat epiczny opisujący w pierwszej części losy ojca tytułowego bohatera, arabskiego emira i jego małżeństwo z córką bizantyńskiego wodza, rozgrywające się w środowisku akritai na małoazjatyckim pograniczu. 

Reklama

 W drugiej części poematu, o charakterze romansu z pewnymi wątkami fantastycznymi, przedstawiono dzieje samego Digenisa. Poemat zawiera realia historyczne wieków IX i X, być może został stworzony na podstawie pieśni akritai, które w folklorze greckim przetrwały po wiek XIX. 

Najstarsze rękopisy poematu zawierają wersje napisane najprawdopodobniej w XII w. Sam tekst zachował się w kilku wersjach greckich i jednej słowiańskiej. Niektóre wersje greckie zawierają także widoczne ślady wpływu języka ludowego.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama