Reklama

BIKELAS Demetrius

także Vikelas (1835-1908)

intelektualista grecki, pisarz i tłumacz, działacz olimpijski; bliski współpracownik P. de Coubertina; współinicjator igrzysk ery nowożytnej; pierwszy prezydent MKOl (1894-96).

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama