Reklama

CULBERTSON Ely

(1891-1958)

amerykański teoretyk brydża sportowego, twórca naukowych podstaw teorii licytacji i rozgrywki brydżowej; za osiągnięcia naukowe z dziedziny psychologii zaliczony w poczet czł. Akad. Nauk Społ. i Polit. USA; zał. i red. pisma "The Bridge World Magazine" (1929), autor podręczników oraz prac dot. teorii brydża, m. in. Contract Bridge Complete.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama