Reklama

AKSON

neuryt, włókno osiowe

pojedyncza wypustka komórki nerwowej przewodząca impulsy nerwowe z centrum komórki do końca włókna i przekazująca je za pomocą tzw. mediatorów do komórek sąsiednich; u kręgowców zwykle otoczone przyspieszającą przewodzenie impulsów osłonką (Schwanna, mielinową lub obydwoma), u większości bezkręgowców - bezosłonkowe; od kilku mm do kilku m; zanik osłonki mielinowej a. może u człowieka prowadzić do choroby zwanej stwardnieniem rozsianym.

Reklama

Powiązane hasła:

BIOFIZYKA, DEMIELINIZACYJNE CHOROBY, NEUROSEKRECJA, NEURON, NERWOWA TKANKA, NEURYT, DEMIELINIZACJA, WŁÓKNO OSIOWE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama