GLISTNICE

(askarydozy)

choroby pasożytnicze ludzi i zwierząt wywoływane przez różne gatunki glist; zakażenie następuje przez połknięcie ich jaj z wodą lub pokarmem; glisty w znacznej liczbie pasożytują w przewodzie pokarmowym uszkadzając jego ściany, niekiedy powodując nawet niedrożność (gdy kłąb glist zatyka światło jelita). Niektóre z glist wydzielają substancje toksyczne powodujące odczyny alergiczne; u człowieka najczęstsza GLISTNICA JELITA CIENKIEGO spowodowana przez glistę ludzką (ascariasis lumbricoides); objawami tej choroby są nudności, bóle brzucha, brak apetytu. U zwierząt gospodarskich glistnica wywoływana jest przez inne gatunki glist, występuje u świń, koni, bydła, lisów, psów i kotów. G. powoduje straty w hodowli prowadząc do wychudzenia i zahamowania rozwoju zwierząt gospodarczych; g. mają cięższy przebieg u osobników młodocianych; rozpoznaje się przez stwierdzenie w kale obecności jaj pasożyta lub dorosłych osobników, które mogą osiągać dł. do 25 cm; leczenie typowymi środkami przeciwrobaczymi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama