ANTYPSYCHIATRIA

kierunek w psychiatrii zakładający, że zaburzenia psychiczne mają podłoże psychospołeczne, a nie biologiczne; powstała pod wpływem prac G. Batesona o psychorodzinnym pochodzeniu schizofrenii, M. Foucaulta (Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu) i H. Marcuse'a o społeczeństwie dobrobytu; a. kwestionuje farmaceutyczne i kliniczne metody leczenia; wg a. chorzy psychicznie to w istocie "nonkonformisci" i "dewianci", zamykani w szpitalach po to, by zaakceptowali obowiazujące normy społ.; zwolennicy a. (m.in. D. Cooper, R.D. Laing, A. Esterson, F. Basglia, M. Mannoni) tworzyli od 1962 wspólnoty terapeutyczne, w których nie obowiązywała formalna dyscyplina a chorzy i personel nie odróżniali się od siebie, dyskutowali o swoich problemach i analizowali codzienne zdarzenia.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama