ASKLEPIADES

(120-56 p.n.e.)

grecki reformator medycyny; od ok. 90 p.n.e. działał w Rzymie; zwolennik naturalnych środków leczniczych (masaże, ruch, dieta, kąpiele); zauważał związki między niektórymi chorobami i odpowiednimi narządami wewn., twórca hipotezy o powiązaniu choroby padaczki z oponami mózgowymi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama