DEJERINE Jules Joseph

(1849-1917)

francuski neurolog i historyk medycyny; prof. uniw. w Paryżu; opisał wiele neurologicznych objawów i nowych jednostek chorobowych (m.in. zespół D.-Klumpke - porażenie dolnej części splotu barkowego); prace dotyczące m.in. zapalenia mózgu, porażenia nagminnego oraz wiądu i jamistości rdzenia; autor podręcznika chorób rdzenia kręgowego Traité des maladies de la moelle épinire (wspólnie z A. Thomasem).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama