DYBEK Andrzej Franciszek Ksawery

(1783-1826)

chirurg i lekarz wojskowy; 1812 lekarz naczelny armii pol. w wyprawie Napoleona na Rosję; od 1817 prof. chirurgii teoretycznej i dyrektor Kliniki Chirurgii Uniw. Warszawskiego; 1820 współzałożyciel Warszawskiego Tow. Lekarskiego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama