FENESTRACJA

zabieg operacyjny stosowany w leczeniu otosklerozy, polegający na wytworzeniu w części kostnej ucha wewnętrznego okienka umożliwiającego przewodzenie fal głosowych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama