FIZYKOTERAPIA

leczenie za pomocą różnych rodzajów energii (mechanicznej, cieplnej, elektrycznej, świetlnej); stosowane przy rehabilitacji pozabiegowej i pourazowej, po przebytych chorobach (np. Heinego-Medina); w zakres f. wchodzi gimnastyka lecznicza, klimatoterapia, balneoterapia, elektroterapia, ultrasonoterapia, mechanoterapia, ciepłolecznictwo, światłolecznictwo; f. była znana i stosowana od czasów starożytnych (Hipokrates, Galen) w formie kąpieli słonecznych, masaży i okładów; współczesna f. rozwinęła się w XIX w. dzięki zdobyczom fizyki, chemii, fizjologii, biochemii oraz doskonaleniu aparatury elektrodynamicznej; obecnie f. jest osobnym działem medycyny.

Reklama

Powiązane hasła:

ELEKTROTERAPIA, CIEPŁOLECZNICTWO, BALNEOTERAPIA, PODCZERWONE PROMIENIOWANIE, SOCZI, WODOLECZNICTWO, KĄPIELE LECZNICZE, KULSZOWY NERW, KOSMETOLOGIA, ŚWIATŁOLECZNICTWO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama