HIGIENA

gałąź medycyny, nauka zajmująca się badaniem wpływu czynników środowiskowych (naturalnych, sztucznych i społecznych) na fizyczne i psychiczne zdrowie człowieka. Jej zastosowanie praktyczne ma na celu usunięcie z otoczenia czynników szkodliwych i wprowadzenie czynników działających korzystnie w celu zapewnienia jednostce i społeczeństwu warunków zapewniających utrzymanie zdrowia i rozwoju; wiąże się z profilaktyką i lecznictwem, ochroną wód i powietrza, inżynierią sanitarną, zagospodarowaniem wszelkich osiedli i skupisk ludzkich. Do najważniejszych jej działów należą: h. komunalna, zajmująca się czynnikami środowisk zurbanizowanych (zaopatrzenie w zdrową wodę, usuwanie ścieków i odpadów, ochrona powietrza, właściwe zagospodarowanie przestrzeni); h. pracy - zajmująca się zwalczaniem ujemnych oddziaływań środowiska pracy, a także organizacją wypoczynku; h. szkolna - zajmująca się ochroną zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży przed negatywnym wpływem środowiska szkolnego; h. osobista - obejmująca całokształt postępowania indywidualnego, mogącego zapobiec pojawieniu się choroby i pozwalającego utrzymać dobry stan zdrowia, sprawność fizyczną i psychiczną; h. żywienia - wiążąca się z dietetyką, ustala ona odpowiednie normy jakościowe i ilościowe żywienia, odpowiadające wiekowi człowieka, rodzajowi jego pracy i stanowi jego zdrowia; specjaliści z zakresu h. są zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Higienicznym; międzynarodową współpracę w dziedzinie higieny koordynuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Reklama

Powiązane hasła:

RAMAZZINI, KARAFFA-KORBUTT, PETTENKOFER, FARMACJA, DEBRÉ Robert, FUDAKOWSKI Herman Bolesław, ŚNIADECKI, FRANK Johann Peter, KACZKOWSKI, GOSPODARKA KOMUNALNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama