IMMUNOSUPRESJA

zahamowanie w organizmie reakcji immunologicznych na skutek działania leków (tzw. immunosupresorów); stosowane najczęściej w transplantologii celem osłabienia reakcji organizmu biorcy na antygeny zawarte w przeszczepie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama