IZBY LEKARSKIE

samorząd lekarzy zał. 1921, rozwiązany 1950; ponownie działa od 1990; jednostkami organizacyjnymi są: Naczelna Izba Lekarska i okręgowe i.l. Cele: nadzór nad wykonywaniem zawodu lekarskiego, stanowienie zasad etyki lekarskiej, sądownictwo zawodowe, wyrażanie stanowiska wobec polityki państwa w dziedzinie zdrowotności.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama