Reklama

ALKILOWANIE

(chem.) proces wprowadzania do związku organicznego grupy alkilowej, (metylowej, etylowej, itd.); połączona z atomem węgla - daje węglowodory, z atomem tlenu - etery, atomem azotu - aminy wyższego rzędu; proces powszechnie stosowany w syntezie chem. leków i barwników.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama