AUTOTRANSFUZJA

pobranie od chorego krwi przed zabiegiem operacyjnym i ponowne przetoczenie mu jej podczas jego trwania lub po nim; także ponowne przetoczenie choremu jego własnej krwi zbierającej się na skutek np. urazu w jamie ciała (ta ostatnia metoda rzadko stosowana i tylko w sytuacjach dramatycznych, ze względu na liczne możliwości powikłań).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama