THIORYDAZIN

tiorydazyna

lek syntetyczny z grupy fenotiazyn, o silnym działaniu uspokajającym i przeciwpsychotycznym, wykazuje ponadto silne działanie przeciwhistaminowe i cholinolityczne; stosowana w ostrej i przewlekłej schizofrenii, w depresji endogennej, zespole paranoidalnym, psychozach endogennych, w natręctwach myślowych, nerwicach ze stanami lękowymi oraz w toksykomanii i przewlekłym alkoholizmie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama