ABERRACJE CHROMOSOMOWE

mutacje, nieprawidłowości chromosomowe

zmiany w strukturze chromosomów pociągające za sobą zmiany dziedziczne cech organizmu; a.ch. dzielą się na 4 grupy: delecje (ubytek), duplikacje (podwojenie), inwersje (odwrócenie o 180°), translokacje (przemieszczenie) odcinków chromosomu; powstają spontanicznie lub pod działaniem czynników zewnętrznych (mutagenów) - np. promieniowania jonizującego, nadfioletowego, mutagenów chemicznych; najlepiej poznanym schorzeniem spowodowanym a. ch. jest mongolizm (zespół Downa).

Reklama

Powiązane hasła:

DUPLIKACJA, CHROMOSOMY, DELECJA, DOWN, MUTACJE, TRANSLOKACJA, MUTACJA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI CHROMOSOMOWE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama