Reklama

AGRAWACJA

wyolbrzymianie przez chorego faktycznych objawów chorobowych, świadome lub będące wynikiem nerwicy; wiąże się z możliwością uzyskania przez chorego jakichś korzyści od otoczenia (wyolbrzymiając swoje dolegliwości może żądać lepszej opieki, nadzwyczajnego traktowania, renty, zwolnienia z obowiązków itp.); gdy a. jest następstwem nerwicy, chory bywa nieświadomy roszczeniowej motywacji swojego zachowania.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama