ALEKSJA

upośledzenie lub niezdolność czytania; skutek uszkodzenia lewej półkuli mózgu; często towarzyszy afazji.

Reklama

Podobne hasła:

  • ALEKSJA, także Alicja (XIV w.)...
  • ALEKSJA, także Alicja, święta...
  • ALEKSA, Żeńska forma imienia...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama