ALKOHOLOWE PSYCHOZY

powikłania spowodowane uzależnieniem od alkoholu, objawiające się m.in. majaczeniem, halucynacjami, paranoją alkoholową z systemem urojeń niewiary małżeńskiej, luką pamięciową (amnezja) bądź otępieniem; zazwyczaj dowód uszkodzenia mózgu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama